U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

AGENDA

10-01-2023
Kennisavond Kwalituur Paardenvoeding te Waalwijk: Hulpteugels

 

17-12-2022
PAARDologie, wat beweegt mijn paard? te Poppel
Stretchen en core
stability

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Equibody Sport Massage - Lymfe Drainage voor paarden. Het is niet toegestaan om deze website of de inhoud daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Equibody Sport Massage - Lymfe Drainage voor paarden.

Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Equibody Sport Massage - Lymfe Drainage voor paarden. Alle foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze website kunnen echter geen rechten ontleend worden noch vloeien er enige verplichtingen voor Equibody Sport Massage - Lymfe Drainage voor paarden uit voort. Equibody Sport Massage - Lymfe Drainage voor paarden aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de gevolgen die uit het gebruik van de website en de websites waar naar verwezen wordt, mocht voortvloeien. Equibody Sport Massage - Lymfe Drainage voor paarden is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waar naar verwezen wordt.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Equibody Sport Massage - Lymfe Drainage voor paarden mag niets van deze website worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, magnetische media, op internet of op welke andere wijze dan ook.